Skrevet den 05/06/2016 · I kategorien Alle nyheder

På mine førstehjælpskurser modtager jeg med jævne mellemrum spørgsmål vedr. hoste genoplivning eller spørgsmål som “hvad gør man, hvis man er alene og får et hjerteanfald? – jeg har hørt at…”.

Forbavsende mange har hørt om muligheden for at anvende hoste genoplivning, blandt andet fordi idéen bliver spredt og holdt i live i forskellige versioner via sociale medier og mails.

Grundlæggende handler det om, at en person med fx en blodprop i hjertet skulle kunne modvirke eller udsætte effekten af et begyndende hjertestop ved at hoste kraftigt gentagne gange og på den måde fremkalde tryk på hjertet – og i en del versioner anbefales det ligefrem, at man så samtidig kan skynde sig ud i sin bil og køre mod hospitalet.

Dansk Råd for Genoplivning har sammen med de tilsvarende råd i Norge og Sverige følt sig foranlediget til at komme med en udtalelse vedr. hoste genoplivning, da den dybest set er potentielt skadeligt for overlevelsen og ideen med at forsøge bilkørsel med en blodprop i hjertet udgør en alvorlig fare for andre. Se udtalelsen fra genoplivningsrådene vedr. hoste genoplivning.

Hoste kan hverken forhindre eller behandle et hjerteanfald (blodprop).

I stedet kan gives følgende anbefalinger:
* Lær symptomerne på hjerteanfald/blodprop i hjertet at kende.
* Ved mistanke om hjerteanfald/blodprop: Tilkald straks hjælp – ring 1-1-2.
* Få om muligt nogen til at hente en AED (hjertestarter).
* Ved bevidstløshed og manglende eller unormal vejrtrækning påbegyndes hjerte lunge redning.

Hjerteanfald (blodprop i hjertet) kan have følgende symptomer:
• Smerter og trykken i brystet – ofte i flere minutter.
• Smerter og ubehag i andre dele af overkroppen – strålende ud i en eller begge arme, op i kæben, hals eller ryg.
• Besværet vejrtrækning.
• Andre symptomer: Kold og klamt svedende, svimmelhed og/eller kvalme.

Summa summarum: Hoste genoplivning virker ikke!
Et hjerteanfald kræver behandling hurtigst muligt, idet hjerteanfaldet kan udvikle sig til hjertestop!

Det anbefales, at tage et førstehjælpskursus i fx hjerte lunge redning minimum hvert 3. år, så du rent faktisk er i stand til at hjælpe ved hjerteanfald og hjertestop.

Toni Mathiasen

Om skribenten

Toni Mathiasen er godkendt instruktør hos Dansk Førstehjælpsråd. Uddannet ved bl.a. Forsvarets Sanitetsskole og Forsvarets Sundhedstjeneste. Erfaren underviser på både dansk og engelsk. Selvstændig førstehjælpsinstruktør siden 2007 og medlem af FSFI.