Medborgerførstehjælp

Førstehjælpskursus beskrivelsePraktisk info
Formål:
At gøre deltagerne i stand til at
– handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer som den almindelige medborger typisk kan opleve.
– handle hensigtsmæssigt ved sygdom og ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer.
– både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
– give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

Se beskrivelsen af kurset “Medborgerførstehjælp” hos Dansk Førstehjælpsråd her.

7 timer
kr. 7.300 (maks 16 pers.)
  • I undervisningen anvendes praktiske øvelser med brug af blandt andet Laerdal H-L-R dukker, forbindinger, trekant-tørklæder, folietæpper og hjertestartere.
  • På alle kurser udleveres noter, huskekort og godkendt førstehjælpsbevis. Der kan tilkøbes godkendt førstehjælpsbog til hver elev, hvis det aftales i rimelig tid inden kurset (ca. 50 kr./elev).
  • Spørg hvis der er oplysninger som du er i tvivl om eller ønsker uddybet – det er vigtigt, at dine forventninger til førstehjælpskurset bliver opfyldt bedst muligt.