Kombineret kursus/handlebane i førstehjælp (1-2 dage)

Førstehjælpskursus beskrivelsePraktisk info
En fornuftig blanding af undervisning med øvelser, kombineret gruppearbejde og handlebane med forskellige realistisk sminkede ulykker samt efterfølgende feedback, bringer deltagerne igennem kurserne ”Førstehjælp ved hjertestop”, ”Førstehjælp ved ulykker” og alt efter behov eks.vis også “Førstehjælp ved blødninger”.

Kan fx holdes på 2 sammenhængende dage med 4-6 timers aktiv førstehjælpsundervisning første dag og 4-6 timers førstehjælpshandlebane dagen efter, men mulighederne er mange og afhænger også af deltagerforudsætningerne, så kontakt mig på tlf. 29 78 72 33 for at finde den helt rigtige løsning.

Ved at gennemgå et antal stationer med forskellige ulykker oplever du, hvordan en virkelig situation kunne tage sig ud – og øver samtidig din førstehjælp under så realistiske forhold. Det er top-motiverende – og du står så meget bedre, når du har trænet så tæt på virkelighedens førstehjælpssituationer som muligt.

I ventetiden mellem stationerne øves førstehjælpen via små opgaver, som skal løses i grupper og evalueres samlet efter hver station. En intensiv, motiverende og anderledes måde at få lært førstehjælp på!

8-12 timer
maks 16 deltagere
  • Jeg medbringer alt hvad der skal bruges til førstehjælpen og den efterfølgende handlebane. Der anbefales praktisk tøj og påklædning til årstiden!
  • På dette kursus udleveres førstehjælpsbog og deltagerne modtager godkendt førstehjælpsbevis
  • Spørg hvis der er oplysninger som du er i tvivl om eller ønsker uddybet – det er vigtigt, at dine forventninger til førstehjælpskurset og handlebanen bliver opfyldt bedst muligt.