Førstehjælp ved sygdomme

Førstehjælpskursus beskrivelsePraktisk info

Tilvalgsuddannelse: Førstehjælp ved sygdomme

Formål:
Formålet er at bibringe deltageren den viden og de færdigheder der sætter dem i stand til at handle hensigtsmæssigt ved opståede situationer i forbindelse med akut sygdom, samt kunne yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer.

Indhold:
Førstehjælp til sygdomme der påvirker
centralnervesystemet herunder
– blodprop/blødning i hjernen
– sukkersyge
– krampe/epilepsi
– feberkrampe
åndedrætssystemet herunder
– astma,
– kronisk bronkitis, KOL,
– falsk strubehoste
– alvorlig allergisk reaktion
kredsløbssystemet herunder
– blodprop i hjertet/hjertekrampe
– sygdomme med akutte smerter i maveregionen
– lettere besvimelse og dehydrering

Almindelig førstehjælp ved pludselig opstået alvorlig sygdom:
– ændret bevidsthedstilstand
– lejring
– psykisk førstehjælp
– alarmering

OBS: Dansk Førstehjælpsråd definerer dette kursus som en tilvalgsuddannelse, der bør afholdes sammen med kurset Førstehjælp ved hjertestop og/eller kurset Førstehjælp ved ulykker. Afholdt som selvstændigt førstehjælpskursus er varigheden 2 timer. Ring/skriv gerne for vejledning.

1,5 timer (+)
maks 16 deltagere
  • I undervisningen anvendes praksisnære scenarier med hovedvægten på træning, men det her er et kursus, hvor indholdet et stykke hen ad vejen er teori. Det gør det ikke mindre vigtigt og jeg sørger for, at I indlærer teorien via gruppeopgaver, scenarier med mere.
  • På kurset kan udstedes godkendt elektronisk pdf-bevis fra Dansk Førstehjælpsråd.
  • Spørg hvis der er oplysninger som du er i tvivl om eller ønsker uddybet – det er vigtigt, at dine forventninger til førstehjælpskurset bliver opfyldt bedst muligt.