Kursus i krisehåndtering

Førstehjælpskursus beskrivelsePraktisk info

Krisehåndtering for ledere og nøglepersoner i kommunale institutioner og private virksomheder.

Effektivt kursus i håndtering af opståede kriser med henblik på at komme tilbage i normal drift – hurtigst muligt!

Historien har igen og igen vist, at produktion og service er sårbare overfor akutte alvorlige hændelser, hvor det er vanskeligt og tager forholdsvis lang tid at genetablere daglig drift og derfor koster mange ressourcer.

Udbetalte forsikringspenge kompenserer muligvis for en del af tabet, men de menneskelige omkostninger for institutionens eller virksomhedens medarbejdere og deres pårørende kan være meget store. Tabet af kunder og omdømme kan være vanskeligt at gøre op, men også her er det af stor betydning, at komme i normal drift så hurtigt som muligt.

Du kan ikke løse krisen alene, derfor er det vigtigt dels at kende de aktører, som kan og vil hjælpe dig med at håndtere en uvant situation og dels vide, hvordan du selv reagerer, organiserer og fungerer i en krisesituation.

Formålet med Kursus i krisehåndtering er at træne ledere og nøglepersoner til selv at tænke og handle rationelt i tilfælde af en alvorlig, akut hændelse og kunne samarbejde også tværfagligt med kolleger og andre aktører. Kurset er et supplement til jeres beredskabsplan, som skal sikre fortsat drift – hurtigst muligt.

Kursusindhold består dels af en præsentation af eksterne aktører og deres ressourcer, teori om ledelse under pres og dels praktiske opgaver, hvor forskellige krisesituationer skal løses omkring et planspil. Deltagerne får tildelt forskellige roller og skal samarbejde med andre aktører. Eventuelle ændringer til jeres beredskabsplan kan foretages på kurset på baggrund af erfaringerne fra dette kursus.

Tidsplan: Om formiddagen præsenteres aktørerne, deres roller og kriseledelses teori. Efter frokost bliver teorien afprøvet i praksis i forskellige situationsspil. Vi slutter med opsamling, justering af beredskabsplan og evaluerer dagens oplevelser.

Ring til indsatsleder Niels Chr. Bøgvad på telefon: 40 51 55 16 og hør mere eller send en besked.

6 timer
kr. 6.270 (maks 16 pers.)
  • Erfaren indsatsleder underviser.
  • I får tildelt forskellige roller og skal samarbejde på tværs af aktører. Eventuelle ændringer til jeres beredskabsplan kan foretages på kurset.
  • Kurset afholdes som udgangspunkt hos jer og varer 6 timer.