Førstehjælp ved hjertestop

Førstehjælpskursus beskrivelsePraktisk info

På kurset “Førstehjælp ved hjertestop” lærer du på kort tid de helt grundlæggende og livreddende førstehjælpsfærdigheder, så du kan reagere korrekt og sikkert fx ved et hjertestop og give hjerte-lunge-redning (H-L-R). Samtidig lærer du at anvende en hjertestarter (AED).

Du lærer at gå simpelt og systematisk til værks, så du kan håndtere livstruende situationer uden at gå i panik og får styr på hvordan og hvornår der skal ringes 1-1-2.

Overskrifterne er: førstehjælpens 4 hovedpunkter, A-B-C metoden, førstehjælp til bevidstløse med og uden vejrtrækning, stabilt sideleje, overlevelseskæden, hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter, STROKE samt førstehjælp ved kvælning/fremmedlegemer i luftvejene (Heimlich-metoden).

Kurset er et godt sted at begynde, hvis du ikke tidligere har haft førstehjælp eller føler at det er ved at være for lang tid siden sidst. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at din førstehjælpsuddannelse løbende opdateres og vedligeholdes minimum hvert andet år.

Ved at kombinere dette førstehjælpskursus med kurset Førstehjælp ved ulykker kommer du op på Dansk Førstehjælpsråds kompetenceniveau tilsvarende det tidligere “uddannelsesniveau minimum” på i alt 6 timer. Førstehjælpskurserne supplerer hinanden godt og giver samtidig mulighed for at øve de vigtigste færdigheder en ekstra gang. Klik her og se mere om 6 timers kursus i førstehjælp.

4 timer
maks 16 deltagere
  • I undervisningen anvendes praktiske øvelser med brug af blandt andet Laerdal H-L-R dukker, tæpper og hjertestartere/AED.
  • På kurset udstedes godkendt elektronisk pdf-bevis fra Dansk Førstehjælpsråd.
  • Spørg hvis der er oplysninger som du er i tvivl om eller ønsker uddybet – det er vigtigt, at dine forventninger til førstehjælpskurset bliver opfyldt bedst muligt.