Førstehjælp ved blødninger

Førstehjælpskursus beskrivelsePraktisk info
På tilvalgsuddannelsen “Førstehjælp ved blødninger” lærer du at vurdere blødninger og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både store livstruende blødninger samt mindre blødninger uanset placering på kroppen. Du lærer også at yde førstehjælp ved mistanke om indre blødninger og hvordan du bedst muligt forebygger shock.

OBS: Dansk Førstehjælpsråd definerer dette kursus som en tilvalgsuddannelse, der bør afholdes sammen med kurset Førstehjælp ved hjertestop og/eller kurset Førstehjælp ved ulykker. Afholdt som selvstændigt førstehjælpskursus er varigheden 2 timer og prisen 2.900 kr. Ring/skriv gerne for vejledning.

1,5 timer (+)
maks 16 deltagere
  • I undervisningen anvendes praktiske øvelser med brug af forbindinger, tørklæder, knebelpres, folietæpper og meget andet.
  • På kurset udstedes godkendt elektronisk pdf-bevis fra Dansk Førstehjælpsråd.
  • Spørg hvis der er oplysninger som du er i tvivl om eller ønsker uddybet – det er vigtigt, at dine forventninger til førstehjælpskurset bliver opfyldt bedst muligt.