Førstehjælp og forebyggelse til børn

Førstehjælpskursus beskrivelsePraktisk info

Tilvalgsuddannelse: Førstehjælp og forebyggelse til børn.

Indhold:
Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.
Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning
Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.
Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen

Dette kursus omhandler ikke hjerte-lunge-redning.

Se Dansk Førstehjælpsråds beskrivelse her.

Det anbefales, at uddannelsen “Førstehjælp og forebyggelse til børn” gennemføres som en del af kurset “Førstehjælp for voksne med ansvar for børn“.

3 timer
maks 16 deltagere
  • I undervisningen anvendes situationsbestemte øvelser og cases med relevans til jeres hverdag.
  • På kurset udstedes godkendt førstehjælpsbevis.
  • Spørg hvis der er oplysninger som du er i tvivl om eller ønsker uddybet – det er vigtigt, at dine forventninger til førstehjælpskurset bliver opfyldt bedst muligt.