Priser på førstehjælpskurser

(Priser ekskl. moms og inkluderer op til 16 deltagere med mindre andet er beskrevet)

Basisuddannelser Varighed Pris
Førstehjælp ved ulykker 2 timer kr. 2.400
Førstehjælp ved hjertestop 4 timer kr. 4.400
Førstehjælpskursus 6 timer 6 timer kr. 6.270
Funktionsuddannelser Varighed Pris
Førstehjælp for voksne med ansvar for børn 7 timer kr. 7.300
Medborgerførstehjælp 7 timer kr. 7.300
Førstehjælpere med særligt ansvar 12 timer kr. 12.500
Tilvalgsuddannelser Varighed Pris
Førstehjælp ved blødninger 1,5 timer kr. 1.650
Førstehjælp ved sygdomme 1,5 timer kr. 1.650
Førstehjælp og forebyggelse til børn 3 timer kr. 3.600
Opdateringsuddannelser Varighed Pris
Vedligeholdelse af førstehjælp 3 timer kr. 3.600
Andre muligheder Varighed Pris
Demonstration af hjertestarter/AED 45 min. kr. 1.200
Gå-hjem-møde/foredrag om førstehjælp 1 time kr. 1.500
Kursus i krisehåndtering 6 timer kr. 6.270
Kombineret kursus/handlebane (1-2 dage) 8-12 timer Fra kr. 8.800

Godkendte førstehjælpskurser fra Dansk Førstehjælpsråd består af basisuddannelser, som du kan kombinere med en eller flere tilvalgsuddannelser. DFR har desuden sammensat målrettede funktionsuddannelser fx “Medborgerførstehjælp” (svarende til tidligere “niveau minimum”) og “Førstehjælpere med særligt ansvar” (svarende til tidligere “niveau mellem”).

Det anbefales, at vedligeholde din førstehjælp mindst hvert andet år fx med et opdateringskursus.

Øvrig oplysning

Jeg anbefaler

at I begynder med førstehjælpskurset Førstehjælp ved hjertestop og/eller Førstehjælp ved ulykker. Førstehjælpsundervisningen målrettes mod jeres ønsker, så fokus fx kan være førstehjælp i relation til jeres arbejdsplads. Kontakt mig, så sammensætter vi kursus ud fra jeres behov.

Priser på førstehjælpskurser

er ekskl. moms og som udgangspunkt inkl. et godkendt elektronisk førstehjælpsbevis, huskekort på dansk eller engelsk, samt alle materialer for op til 16 personer og kørsel på Sjælland. Kørselstillæg på 600,00 kr. ekskl. moms uden for Sjælland.

Skræddersyet førstehjælp

Eksempelvis førstehjælpskursus for personale i daginstitution, hvor hovedvægten på HLR Førstehjælp ved hjertestop, 4 timer målrettes børn/baby og kombineres med Førstehjælp og forebyggelse til børn. Jeg afholder jævnligt førstehjælpskursus på engelsk for fx au pairs eller virksomheder, der ønsker dette.

Aflysning af kursus

Det er i alles interesse, at et planlagt førstehjælpskursus aflyses i rimelig tid og jeg forbeholder mig ret til at fakturere 50 % af kursusbeløbet ved aflysning senere end 7 dage før kursustidspunkt. Ved aflysning senere end 24 timer før aftalt kursus faktureres 100 % af kursusbeløbet.