Vedligeholdeskursus på 5 timer

Opdatering: Førstehjælp for Flextrafik- og Taxichauffører

Kr. 6.400 ekskl. moms

Indholdet er sammensat af dele fra 3 DFR kurser: “Førstehjælp ved hjertestop”, “Førstehjælp ved ulykker” og “Førstehjælp til bevægelseshæmmede”. Målrettet chauffører der kører mini-bus, taxi eller lignende. Det forventes, at du har haft førstehjælp inden for de seneste 2 år. indhold:

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Bevidsthed og ABC-princippet
 • Vejrtrækningsproblemer hos ældre og bevægelseshæmmede
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene
 • Stabilt sideleje/Tillempet sideleje
 • Faldulykker – fra fx. bil eller lift
 • Tilkaldelse af hjælp – Alarm 1-1-2
 • Hjerte-lunge-redning
 • Brug af hjertestarter/AED
 • STROKE/slagtilfælde
 • Psykisk førstehjælp
 • Jeg holder kurset hos jer
 • Godkendt førstehjælpsinstruktør
 • Bevis fra Dansk Førstehjælpsråd
 • 5 timers opdateringskursus
 • Gyldigt i 2 år
 • Op til 16 deltagere