Vedligeholdeskursus på 3 timer

Opdatering af førstehjælp ved hjertestop

Kr. 4.500 ekskl. moms

Kurset er til vedligeholdelse og opdatering af tidligere indlært førstehjælp. Indholdet er groft sagt som på kurset “Førstehjælp ved hjertestop”, men med kortere tid til spørgsmål og lignende. Det forventes, at du har haft førstehjælp inden for de seneste 2-3 år. indhold:

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Bevidsthed og ABC-princippet
 • Stabilt sideleje og indpakning
 • Konstatering af hjertestop og overlevelseskæden
 • Tilkaldelse af hjælp – alarm 1-1-2 og orientering om hjerteløberordning
 • Hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter/AED
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene
 • STROKE/slagtilfælde
 • Psykisk førstehjælp
 • Jeg holder kurset hos jer
 • Godkendt førstehjælpsinstruktør
 • Bevis fra Dansk Førstehjælpsråd
 • 3 timers opdateringskursus
 • Vedligeholder din førstehjælp
 • Op til 16 deltagere