Kursus 4 + 2 timer

Førstehjælps- og brandkursus

Kr. 9.270 ekskl. moms

Kombi-kurset “Førstehjælp ved hjertestop” og “Elementær brandbekæmpelse” giver jer en lærerig dag, hvor førstehjælp går hånd i hånd med brandsikkerhed.

 • FØRSTEHJÆLPSKURSUS:
 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Bevidsthed og ABC-princippet
 • Stabilt sideleje og indpakning
 • Konstatering af hjertestop og overlevelseskæden
 • Tilkaldelse af hjælp – alarm 1-1-2 og orientering om hjerteløberordning
 • Hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter/AED
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene
 • STROKE/slagtilfælde
 • Psykisk førstehjælp
 • Jeg holder kurset hos jer
 • Godkendt instruktør
 • 4 timers førstehjælpskursus
 • Bevis fra Dansk Førstehjælpsråd
 • 2 timers brandkursus med bevis
 • Op til 16 deltagere

 • BRANDKURSUS:
 • Forebyggelse af brand
 • Reaktioner ved brand
 • Brandteori – brandens udvikling
 • Alarmering og evakuering
 • Flugtveje og branddøre
 • Lokale forhold
 • Brandklasser og slukningsmidler
 • Praktiske øvelser i brug af slukningsmidler