Kursus 12 timer

Førstehjælpere med særligt ansvar

Kr. 13.200 ekskl. moms

Førstehjælpskursus for kommende førstehjælpsinstruktører, samarittere, vagtpersonale og personer, der arbejder i industrier eller miljøer, hvor der er øget risiko for specifikke ulykker eller nødsituationer, og hvor førstehjælperens viden og færdigheder er af afgørende betydning. Indhold:

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Tilkalde akut hjælp via alarm 1-1-2
 • Bevidsthed og ABC-princippet
 • Stabilt sideleje/tillempet sideleje
 • Indpakning med alu-/folietæppe
 • Symptomer på hjertestop og agonal vejrtrækning
 • Hjerte-lunge-redning og anvendelse af hjertestarter/AED
 • Orientering om hjerteløberordning og overlevelseskæden
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene
 • Håndtering af massive blødninger
 • Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger
 • Forstuvninger, brud og ledskred
 • Ulykker med fald fra højden
 • Skader på hovedet
 • Skader på nakke, ryg eller bækken
 • Forebyggelse af shock
 • Småskader og sygdomme
 • Kontakt med vagtlæge/Regionens Akuttelefon/egen læge
 • STROKE/slagtilfælde
 • Psykisk førstehjælp
 • Jeg holder kurset hos jer
 • Godkendt førstehjælpsinstruktør
 • Bevis fra Dansk Førstehjælpsråd
 • 12 timers førstehjælpskursus
 • Op til 16 deltagere