Kursus 1,5 timer

Førstehjælp ved småskader

Kr. 2.250 ekskl. moms

En naturlig del af kurset drejer sig om vurdering af skaden, og vi kommer godt omkring førstehjælpen til de småskader, som vi alle kan komme ud for i hverdagen:

 • Førstehjælp ved skader på tænder
 • Småsår, splinter og hudafskrabninger
 • Førstehjælp ved næseblod
 • Buler, klem- og slagskader
 • Fremmedlegemer i øjne, ører, næse
 • Hvepse- og bistik
 • Flåtbid (skov- og engflåt)
 • Bid og skader fra kæledyr
 • Lokale allergiske reaktioner
 • Mindre forbrændinger og ætsninger
 • Hvornår skal læge eller Akuttelefon kontaktes
 • Jeg holder kurset hos jer
 • Godkendt førstehjælpsinstruktør
 • Bevis fra Dansk Førstehjælpsråd
 • 1,5 timers førstehjælpskursus
 • Op til 16 deltagere