Kursus 8 timer

Førstehjælp i mindre fartøjer og søsport

Kr. 9.100 ekskl. moms

Førstehjælpskurset for DKF instruktører og dig, der er involveret i søsport eller ombord på mindre fartøjer: Fritidssejlere, kajakroere, surfere og andre, der ofte deltager i aktiviteter på vandet, vil have stor gavn af dette kursus. Målet er at udruste deltagerne med nødvendige færdigheder til at håndtere potentielt livstruende situationer, der kan opstå under disse forhold. Det omfatter bl.a. vurdering af ulykker, pludselige sygdomme, eller alvorlige skader, der kræver førstehjælp. indhold:

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Tilkaldelse af hjælp: Alarm 1-1-2 eller VHF samt nødblus og nødraketter
 • Særlig forhold ved uheld og evakuering til søs
 • Undersøgelse af bevidsthed og ABC-princippet
 • Stabilt sideleje/tillempet sideleje
 • Kulde-/varmeskader: Forebyggelse, vurdering og førstehjælp
 • Førstehjælp ved hypotermi
 • Småskader
 • Akutte sygdomme
 • Håndtering af massive/livstruende blødninger
 • Forebyggelse af shock
 • Indpakning med alu-/folietæppe
 • Konstatering af hjertestop og overlevelseskæden
 • Hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter/AED
 • Orientering om hjerteløberordning
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene
 • STROKE/slagtilfælde
 • Psykisk førstehjælp
 • Anbefalet af DKF & Havkajaksamrådet
 • Jeg holder kurset hos jer
 • Godkendt førstehjælpsinstruktør
 • Bevis fra Dansk Førstehjælpsråd
 • Op til 16 deltagere