Kursus 7 timer

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Kr. 8.200 ekskl. moms

Kursus målrettet til pædagoger, lærere og alle andre, som via deres profession har med børn at gøre. Ud over at vi øver den relevante førstehjælp, er der på dette kursus også plads til refleksion i forhold til at undgå ulykker og minimere skader hos børn. Vi træner genoplivning og fjernelse af fremmedlegemer på baby- og juniordukker. Indhold:

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Skabe sikkerhed og standse ulykker særligt med fokus på børn
 • Undersøgelse af bevidsthedstilstand
 • ABC-princippet
 • Sikring af frie luftveje (baby)
 • Stabilt sideleje (større børn)
 • Symptomer på hjertestop og overlevelseskæden
 • Hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter på børn + voksne
 • Tilkaldelse af hjælp – alarm 1-1-2 og orientering om hjerteløbere
 • Førstehjælp ved kvælning: helt/delvis blokeret luftvej
 • Faldulykker – hvornår er det alvorligt
 • Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger
 • Småskader: Buler, klemskader, snitsår
 • Håndtering af kramper/feberkramper
 • Alvorlige infektionssygdomme (alarmsymptomer)
 • Solskoldning og hedeslag
 • Drukneulykker og hvordan de undgåes
 • Sikker transport med børn
 • Psykisk førstehjælp
 • Jeg holder kurset hos jer
 • Godkendt førstehjælpsinstruktør
 • Bevis fra Dansk Førstehjælpsråd
 • 7 timers førstehjælpskursus
 • Op til 16 deltagere