Kursus 4 timer

Basal førstehjælp til børn

Kr. 5.500 ekskl. moms

Kurset er målrettet dig, som har med børn at gøre; eksempelvis som forælder, pædagog eller ungdomstræner. Der gennemgåes ulykker og alarmsymptomer ved sygdomme med særligt fokus på børn. Vi træner genoplivning og fjernelse af fremmedlegemer på baby- og juniordukker. Indhold:

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Standse og forebygge ulykker
 • Undersøgelse af bevidsthed og ABC-princippet
 • Alarmsymptomer ved infektionssygdomme
 • Førstehjælp ved kramper
 • Stabilt sideleje (større børn)
 • Konstatering af hjertestop og overlevelseskæden
 • Tilkaldelse af hjælp – alarm 1-1-2
 • Hjerte-lunge-redning
 • Førstehjælp ved helt/delvis blokeret luftvej
 • Psykisk førstehjælp
 • Jeg holder kurset hos jer
 • Godkendt førstehjælpsinstruktør
 • Bevis fra Dansk Førstehjælpsråd
 • 4 timers førstehjælpskursus
 • Op til 16 deltagere