Om mig

Toni Mathiasen

Førstehjælpsinstruktør-Toni-Mathiasen

Godkendt førstehjælpsinstruktør via Dansk Førstehjælpsråd og medlem af Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører (FSFI).

Jeg har undervist som godkendt instruktør i førstehjælp siden 1986 og har siden 2007 drevet virksomheden førstehjælp.nu med fokus på levering af professionelle førstehjælpskurser i høj kvalitet over det meste af Danmark. Har du brug for et skræddersyet kursus med elementær brandkæmpelse og førstehjælp som samlet løsning, så er jeg stærk på begge dele.

Førstehjælp må godt være sjovt!

– også selvom emnet er alvorligt – og jo mere du gør tingene selv, jo mere lærer du. Derfor har jeg altid fokus på mest mulig praktik, elevaktivitet samt høj faglighed, humor og entusiasme på mine førstehjælpskurser!

Oprindeligt er jeg uddannet i Forsvaret og har blandt andet stået for Fagkursus Førstehjælp ved Forsvarets Sanitetsskole (kursus for førstehjælpsinstruktører) i en årrække. Jeg trives med at undervise og afholder også gerne dit førstehjælpskursus på engelsk.

Uddannelse til førstehjælpsinstruktør kræver et udvidet førstehjælpskursus og en voksenpædagogisk grunduddannelse (ell. tilsvarende) samt efterfølgende kursus for førstehjælpsinstruktører hos fx Beredskabsstyrelsen eller Forsvaret. Herefter skal du minimum hvert 5 år deltage på vedligeholdelseskursus for førstehjælpsinstruktører for at opretholde status som godkendt førstehjælpsinstruktør hos Dansk Førstehjælpsråd.

Curriculum Vitae

Jeg har undervist siden 1986 – selvfølgelig i førstehjælp – men også i pædagogik og en lang række militære og sanitetsfaglige fag. Jeg stiftede i januar 2007 virksomheden, der i dag hedder førstehjælp.nu

Uddannet seniorsergent og sygepasserfører i Forsvarets Lægekorps og har gennemgået alle niveauer af Forsvarets Sundhedstjenestes sanitets- og førstehjælpsuddannelser. Som en del af min uddannelse, har jeg haft flere længerevarende praktikophold på sygehusene i Gentofte og Glostrup (Skadestue, operationsafdeling og anæstesiafdeling) og kørt med på akutbilsordningen ved KAS Glostrup.

Undervisning, pædagogik og ledelse har altid været en stor del af mit interesseområde og frem til 2007 har jeg arbejdet i Forsvaret med uddannelse på forskellige niveauer, der spænder over alt fra værnepligtige og sergentelever til fastansat personel samt sygeplejersker og læger i Forsvaret.

I perioden 1988-2007 fastansat i Forsvaret indenfor det sanitets- og sundhedsfaglige område og har gjort tjeneste ved Forsvarets Sanitetsskole, Prinsens Livregiment, Jyske Trænregiment, Hærens Logistikskole, og Forsvarets Sundhedstjeneste.

Fungeret som rådgiver vedr. krænkende adfærd i Forsvaret, herunder uddannelse indenfor konfliktløsning og mediation. Uddannet som mægler i konfliktråd mellem offer og gerningsmand ved Københavns Politi.

I perioden 1999-2013 arbejdet som løst ansat i Sceneteknisk Afdeling ved Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center på Frederiksberg. Overkontrollør ved koncerter og større arrangementer samme sted fra 2013-2017. Overkontrollør hos Scandic Falkoner siden genåbningen i august 2019 og indtil september 2021.

To uger om året er jeg instruktør på Hostile Environment Awareness Training for Røde Kors og IFRC på Bornholm.

 • Efteruddannelse for førstehjælpsinstruktører (Dansk Præhospital Uddannelsescenter)
 • Vedligeholdelseskursus for førstehjælpsinstruktører (Nordsjællands Brandskole)
 • ERC Provider + ERC Instructor Course (European Resuscitation Council)
 • Vedligeholdelseskursus for førstehjælpsinstruktører (Nordjyllands Beredskab)
 • Kursus i psykisk førstehjælp (Psykiatrifonden)
 • Vedligeholdelseskursus for instruktører i førstehjælp (Beredskabsstyrelsen og FSFI)
 • Konfliktmægling mellem offer og gerningsmand (Rigspolitiet/SCKK/AMU)
 • Fagkursus Førstehjælp (Forsvarets Sundhedstjeneste)
 • Kursus i konflikthåndtering og konfliktmægling (Instititut for ledelse)
 • AED/hjertestarter instruktøruddannelse (Forsvarets Sundhedstjeneste)
 • Kursus for personlige rådgivere vedr. krænkende adfærd (Institut for ledelse)
 • Repetitionskursus for førstehjælpsinstruktører (Forsvarets Sanitetsskole)
 • Merkonomkursus i virksomhedsøkonomi (Hillerød Handelsskole)
 • Kursus i selvkonfrontation, CFU 923 (Forsvarsakademiet)
 • Sanitetsudd. TRIN III, incl. praktik på Glostrup sygehus (Forsv. Sanitetsskole)
 • Observatør på ATLS kursus (Advanced Trauma Life Support)
 • Seniorsergentuddannelse/VUT II for mellemledere (Hærens Sergentskole)
 • Strukturering af fælles indsats (Forsvarets Center for lederskab)
 • Udd. i træning af psykologisk støtte overfor stressreaktioner (Center for lederskab)
 • Kursus i undervisning for mellemledere (Forsvarets Center for lederskab)
 • Kursus i selvkonfrontation for mellemledere (Forsvarets Center for lederskab)
 • Praktikophold på Gentofte sygehus (Forsvarets Sanitetsskole).
 • Oversergentuddannelse/VUT I for mellemledere (Hærens Sergentskole)
 • Praktikophold på plejehjem i Ordrup (Forsvarets Sanitetsskole).
 • Sergentuddannelse og Sanitetsuddannelse TRIN II samt Fagkursus Førstehjælp (FSS)
 • Aftjening af værnepligt og Sanitetsuddannelse TRIN I (Forsvarets Sanitetsskole)
 • Værnepligtig og værnepligtig sergent, Forsvarets Sanitetsskole (JUL 85 – FEB 86)
 • Kontor- og butiksansat ved Kontorforsyningen, Silkeborg (MAR 86 – JUL 88)
 • Instruktør og NK ved sygepasserkursus, Forsvarets Sanitetsskole (AUG 88 – SEP 89)
 • Næstkommanderende ved hovedforbindeplads, Jyske Trænregiment (OKT 89 – JUL 90)
 • Instruktør og faglærer ved sergentkursus, Forsvarets Sanitetsskole (AUG 90 – JUL 93)
 • Forsvarets Civiluddannelse (HF) og 11. mdrs forældreorlov (AUG 93 – OKT 96)
 • Faglærer ved uddannelsessektionen, Forsvarets Sanitetsskole (NOV 96 – JUL 97)
 • Faglærer ved grundlæggende sergentuddannelse, Hærens Logistikskole (AUG 97 – NOV 98)
 • Sagsbehandler ved Studie- og Udviklingssektionen Forsvarets Sundhedstjeneste (DEC 98 – 06)
 • Tjenestefri/orlov fra Forsvaret (OKT 06 – SEP 07)
 • Selvstændig erhvervsdrivende (FEB 2007 – i dag)
 • Ansat hos Medidyne/Hjertevagt (MAR 2021 – SEP 2022)
 • Er gift med Birgit Weiland Mathiasen og har 2 voksne børn.
 • Bor i Valby tæt ved Toftegårds Plads, men er oprindeligt fra Silkeborg.
 • Støtter op om lokale initiativer fx ved at sponsorere førstehjælpskurser til foreningen STH – Servicehunde til Handicappede, de frivillige i Valby Kino, Natteravnene i Valby og de ansatte i LevAs.
 • Holder mig i form og stresser af med løb og styrketræning.
 • Har drevet førstehjælp.nu siden 2007.

Godkendt instruktør til dit førstehjælpskursus

Ved at vælge en eksamineret og godkendt førstehjælpsinstruktør sikres du, at undervisningens kvalitet og kursets indhold lever op til Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer og standarder. Samtidig modtager du et godkendt førstehjælpsbevis fra DFR, når kurset er vel overstået.

For at holde status som godkendt instruktør, deltager jeg på vedligeholdelseskursus for førstehjælpsinstruktører mindst hvert 5. år. Jeg holder mig desuden altid opdateret, så din undervisning lever op til de nyeste guidelines fra European Resuscitation Council.

Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører

Jeg er medlem af FSFI, der arbejder for udbrede kendskabet til førstehjælp og samtidig gør et godt stykke arbejde for at kvalitetssikre undervisningen i førstehjælp. Foreningen er medlem af Dansk Råd for Genoplivning og har samarbejdsaftale med Dansk Førstehjælpsråd.

medlem af FSFI

Dansk Førstehjælpsråd

er et samarbejdsorgan for organisationer og samarbejdspartnere, der har opgaver indenfor uddannelse i førstehjælp. Rådet fører databasen over samtlige godkendte instruktører og deres aktuelle status.

DFR arbejder også for at øge kendskabet til og færdighederne i førstehjælp. Rådet tager sig af koordinering og planlægning af førstehjælpsuddannelsen på et overordnet niveau og forsøger at sikre harmonisering af de tilgængelige lærebogsmaterialer.

Sidst men ikke mindst er det DFR, der håndterer systemet til udstedelse af dit elektroniske førstehjælpsbevis, hvis du deltager på et af deres godkendte kurser.

Privatlivspolitik og cookies

Læs mere om privatlivspolitik, GDPR og brug af cookies her. Kontakt mig hurtigst muligt, hvis du mener, at jeg har medvirket til brud på datasikkerheden.